Ons bestaansrecht

De overheid streeft ernaar dat inwoners van buurten, dorpen en steden steeds meer zelf organiseren. Zij stelt middelen beschikbaar (in de vorm van zgn. ’dorpsbudget’) voor initiatieven die de mensen uit deze gemeenschappen nemen. 

Om het geld bij de initiatieven te krijgen is een platform nodig waar enerzijds de initiatiefnemers zich kunnen melden en anderzijds de kosten kunnen worden betaald van deze initiatieven. Valthermond.nu is zo’n platform. 

Image
Image
Image

NIEUWS...

De straat is klaar, nu het diep!

Na een grondige renovatie is de nieuwe straat van het Zuiderdiep van de Mondenweg tot de Kavelingen in Valthermond klaar. Alles is vernieuwd om er weer optimaal gebruik van te kunnen maken.
De renovatie van de straat gaf de gelegenheid om verder na te denken over het verfraaien van het water aan ditzelfde Zuiderdiep. Het diep met een grote cultuur-historische waarde in de Veenkoloniën, maar ook met een schat aan mooie recreatie-herinneringen van de dorpsgenoten. Voor deze verfraaiing is een basissubsidie beschikbaar gesteld van €100.000,-.

Voor het uitwerken van alle ideeën rondom de verfraaiing van het diep, is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep, bestaande uit aanwonenden van het Zuiderdiep, buurtbewoners, verenigingen en bedrijven, streeft ernaar om tot een zo groot mogelijk draagvlak te komen zodat de subsidiepot vergroot kan worden om een fantastisch eindresultaat te krijgen.

Om alle dorpsgenoten de kans te geven in het meedenken over de vormgeving van deze plannen, heeft de werkgroep op 11 juni jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werd bij de sluis aan het Zuiderdiep, de gerenoveerde weg officieel geopend. Daar werd ook een informatiebord onthult over de geschiedenis van het Zuiderdiep in Valthermond. 

 Tijdens de informatiebijeenkomst kwamen circa 80 belangstellenden langs om onder het genot van een kopje koffie en/of drankje, de fotoborden met de geschiedenis van het diep te bewonderen, met elkaar te praten over wat er verbeterd/verfraaid kan worden en herinneringen op te halen.
Men kon zijn/haar idee droppen in een ideeënbus en de leden van de werkgroep liepen rond om te luisteren naar alle ideeën en verhalen die werden gedeeld. Het was een groot succes!

En hoe nu verder?
De werkgroep is op dit moment alle ideeën aan het inventariseren. Naar aanleiding van alle ingekomen ideeën zal de werkgroep een plan uitwerken om mogelijk nog meer subsidie aan te vragen voor de realisatie van de verfraaiing van het Zuiderdiep in Valthermond.
Daarnaast zal de werkgroep de dorpsgenoten op de hoogte houden van de ontwikkelingen door het plaatsen van een update in onder andere het plaatselijke dorpsblad “Kiek op de Mo(a)nd”.

Image

Snelheidsdisplay “SMILEY”

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer automobilisten gewezen worden op de gereden snelheid dit een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

De  snelheidsinformatieborden, de zogenaamde SMILEY’s beschikken over een ingebouwde radar die de gemeten snelheid real-time weergeeft op het snelheidsdisplay.
Sedert december 2021 hebben wij een dergelijk apparaat in bruikleen van de gemeente Borger-Odoorn. Deze kunnen we naar eigen inzicht inzetten. Als u denkt of ervaart dat er te snel wordt gereden in uw straat dan kunt u een verzoek bij ons neerleggen tot plaatsing van de Smiley. We gaan na afspraak samen met u de Smiley ter plaatse installeren.

We zullen de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandelen. info@valthermond.nu


Dorpsbelevingsonderzoek

In 2020 hebben studenten van de hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden een dorpsbelevingsonderzoek gehouden.

 

Medewerkers van de school hebben ten behoeve van de studenten  een korte film opgenomen in Valthermond. Dhr. Jelke Bosch en mevr. Fennie van der Vlag-Pak hebben hier als dorpskenners aan meegewerkt. 

Het is een heel leuk filmpje geworden en we vinden het fijn dat we deze met jullie kunnen delen. Het vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Valthermond.

Wij willen een ieder die aan de film heeft meegewerkt nogmaals bedanken.

Op donderdag 28 januari hebben de studenten op professionele wijze een presentatie gegeven van het onderzoek. 

De resultaten zijn HIER te vinden.


KOMENDE ACTIVITEITEN...

Hieronder staan de eerstkomende activiteiten in Valthermond, Tweede Valthermond en Zandberg. Wil je ook iets plaatsen in deze agenda en heb je nog geen inlogmogelijkheid? Neem dan contact op via info@ valthermond.nu.

18 december | 18:00 - 19:30 uur | Lichtjesavond Begraafplaats West |

WAT VIND JIJ BELANGRIJK IN EN VOOR VALTHERMOND?

Contactgegevens:

 

Valthermond.nu
p/a Wollegras 10
7876 TN Valthermond

 

 

e: info@valthermond.nu